• darkblurbg

Tijdens een eerste gesprek maken wij kennis met elkaar, bespreken wij uw zaak en wordt -voor zoveel mogelijk direct- een beoordeling van uw rechtspositie gemaakt. Na dit gesprek ontvangt u een opdrachtbevestiging, waarin de gemaakte afspraken staan weergegeven en uw kansen en risico's worden toegelicht. Het verdere verloop is afhankelijk van uw zaak en de gekozen aanpak. 

Particulieren

Als particulier hangen de kosten van de bijstand van een advocaat af van het antwoord op de vraag of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Er is een inkomens- en een vermogenstoets. Daarnaast wordt bekeken of de inhoud van de zaak zich leent voor gefinancierde rechtsbijstand. Voor de beoordeling of u in aanmerking komt voor de gefinancierde rechtsbijstand (de inkomens- en vermogenstoets) kunt u kijken op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: http://www.rvr.org.

Uiteraard wordt ook tijdens het eerste gesprek met u gesproken over de mogelijkheid en eisen van gefinancierde rechtsbijstand.

Indien u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, dan dient u mogelijk uw advocaat zelf te betalen. Wellicht hebt u een rechtsbijstandsverzekering. In dat geval kan het zijn dat de kosten van de advocaat onder de dekking van de verzekering vallen. Dit wordt tijdens het eerste gesprek met u besproken.

Tijdens het eerste gesprek worden er afspraken gemaakt over het te hanteren tarief dat in rekening gebracht zal worden. Hauwert Advocatuur & Mediation hanteert een uurtarief van €230,00 exclusief BTW.  Wij brengen, in tegenstelling tot veel andere advocatenkantoren, géén kantoorkosten in rekening. Afhankelijk van de zaak is het ook mogelijk om een vaste prijs overeen te komen.

Ondernemingen

Bedrijven en maatschappelijke organisaties komen in principe niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Hauwert Advocatuur & Mediation hanteert een uurtarief van €230,00 exclusief BTW.  Afhankelijk van de zaak is het ook mogelijk om een vaste prijs overeen te komen. Wij brengen, in tegenstelling tot veel andere advocatenkantoren, géén kantoorkosten in rekening. Indien uw onderneming een rechtsbijstandsverzekering heeft, kunnen de kosten van Hauwert Advocatuur & Mediation onder de dekking van de verzekering vallen. Dit wordt tijdens het eerste gesprek met u nader besproken.

 

Op www.advocatenorde.nl wordt veel informatie gegeven over wat u mag verwachten van een advocaat.