Skip to main content

Arbeidsgeschillen

Soms adviseert een bedrijfsarts om mediation op te starten, maar het initiatief kan ook bij de werknemer of werkgever liggen.

De ervaring leert dat arbeidsmediations vaak een relatief korte doorlooptijd kennen en snel kunnen worden ingezet.