Skip to main content

Familiegeschillen

Is er discussie over de zorgregeling, het hoofdverblijf van kinderen, over de kinderalimentatie of over een verhuizing? Al die discussies zijn goed om in een mediation te bespreken.  Alle belangen en behoeftes worden besproken en samen wordt gekenen naar een oplossing. Het voordeel van de inzet van mediation is dat het snel ingezet kan worden, het vaak goedkoper is dan procederen en er vaak een betere basis overblijft om als ouders verder op te bouwen.